top of page

Delphi-Komitee

Die Delphi-Komitee is 'n dinamiese groep studente wat deel vorm van die NHKA-Philadelphia gemeente. Hulle speel 'n noodsaaklike rol in die organisasie en koördinering van verskeie studente-aktiwiteite binne die gemeente. Met hul entoesiasme, kreatiwiteit en toewyding verseker hulle dat daar 'n wyeverskeidenheid gebeurtenisse en geleenthede vir studente is om aan deel te neem. Hierdie komitee is 'n ware bewys van die energie en betrokkenheid van die studentegemeenskap by NHKA-Philadelphia.

Delphi kom.jpg

Ontmoet die Delphi-Komitee vir 2024

bottom of page